Monday, November 1, 2010

Мэдээллийн систем гэж юу вэ?

Байгууллага доторх мэдээллийг хадгалж,
эргүүлэн олж авч, хувиргаж, тараан түгээдэг
Хүмүүс
Техник хангамж
Програм хангамж
Харилцаа холбооны сүлжээнүүд
Өгөгдөл, мэдээний нөөцүүд
Бодлого ба дүрэм журмуудын
зохион байгуулагдсан нэгдэл

No comments:

Post a Comment